Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden.
Tule mukaan edistämään turvallista ja väkivallatonta vanhuutta!
 

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA

vastaa TIISTAISIN klo 13 – 15 numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 16 – 18 numerossa 0800-06776 (maksuton).

 

SÄHKÖPOSTIPALVELU

Voit kirjoittaa myös sähköpostin asiakastyöntekijöillemme huolestasi suvantolinja@suvantory.fi 

Muut palvelut

Suvanto ry tarjoaa myös vertaistukiryhmiä Helsingissä ja Vantaalla sekä henkilökohtaista keskusteluapua ammattilaisen kanssa Helsingissä. Ks. lisää kohdasta palvelut.

 

Tietoa Huoli-ilmoituksesta löydät täältä:  https://www.suvantory.fi/muistattehan-huoli-ilmoituksen/

 

JUURI-hanke 2013-2017

on suunnattu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia ikääntyneitä.
Ota ”Täällä on lupa puhua väkivallasta” – Juuri_käsikirja_2_painos_verkkoversio osaksi osaamistasi!

 

Saavutettavuusseloste

 

Saavutettavuusseloste