Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden.
Tule mukaan edistämään turvallista ja väkivallatonta vanhuutta!
 

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA

vastaa TI ja TO klo 12 – 16 numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

 

Muut palvelut

Suvanto ry tarjoaa myös vertaistukiryhmiä Helsingissä ja Vantaalla sekä henkilökohtaista keskusteluapua ammattilaisen kanssa Helsingissä. Ks. lisää kohdasta palvelut.

 

JUURI-hanke 2013-2017

on suunnattu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia ikääntyneitä.
Ota Vanhustyön turvaopas osaksi osaamistasi! Oppaassa huomioidaan turvallinen vanhustyö niin asiakkaan kuin työntekijän näkökulmista.