Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Julkaisut

Aiheesta muualla

"Kyselytutkimuksen vastausten mukaan valta-osa ensihoidon henkilökunnasta on kohdannut ikääntyneiden kaltoinkohtelua. Ensihoidon työntekijät ovat aitiopaikalla ikääntyneiden kotona selviytymiseen vaikuttavien tekijöiden ja ikääntyvien perheenjäseniltään sekä kotihoidolta ja kotisairaanhoidolta saaman hoivan ja huolenpidon laadun, turvallisuuden ja riittävyyden näkökulmasta, koska suuri osa ensi-hoidon käynneistä  suuntautuu ikääntyvien luo."

"Maailmanlaajuisesti ikääntyneiden hyväksikäyttötapausten määrän ennustetaan kasvavan, koska monissa maissa väestö ikääntyy nopeasti. Vaikka ikääntyneiden ihmisten hyväksikäytönuhrien osuus pysyy samana, uhrien määrä maailmassa kasvaa nopeasti väestön ikääntymisen vuoksi ja jatkaa kasvua noin 320 miljoonaan uhriin vuoteen 2050 mennessä, kun maailman 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten määrä kasvaa 2 miljardiin vuoteen 2050 mennessä."

Tackling abuse of older people – Five priorities for the United Nations Decade of Healthy Ageing 2021-2030

Tackling_abuse_older_people.pdf

PDF

Oheisia julkaisuja voit ladata tästä tai tilata yhdistyksestä:

Suvanto ry:n ja Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin varautumisessa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa.

Katso tästä alla olevat videot:

Suojaa itsesi: Turvaa läheisistä ja teknologiasta

Suojaudu pakkomyynniltä: Tietoa ongelmatilanteisiin

Myös tilattavissa: ”Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi” -esite:
https://vtkl.fi/tietoa/materiaalipankki/arkiteknologia