Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Yhdistys

Arvokasta työtä vanhuuden puolesta

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry perustettiin vuonna 1990 erityisasiantuntijayhdistykseksi. Aiemmin yhdistys toimi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry -nimellä. Yhdistyksen tärkeimmistä perustehtävistä on tiedon kasvattaminen ja tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen.

Tuemme ikäihmisiä ja heidän omaisiaan yksilötasolla:

  • tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua väkivallan eri osapuolille sekä vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille
  • antamalla asiantuntija- ja neuvotteluapua sekä toimimalla yhteistyössä eri auttajatahojen kanssa kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteissa
  • tarjoamalla ohjausta turvakotia tarvitseville

Vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi:

  • keräämällä ja jakamalla tietoa sekä materiaalia ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelu- ja väkivaltailmiöstä
  • järjestämällä aiheeseen liittyviä luento-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tapahtumia

Suvanto ry on Ensi- ja turvakotien liiton, Vanhustyön keskusliiton, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sekä Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen.

Toimintaa tukevat:

Helsingin kaupunki
STEA