Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Avun hakeminen

Hae apua

Väkivaltaa ja huonoa kohtelua ei tule koskaan hyväksyä. Asiasta puhuminen jonkun luotettavan henkilön kanssa on usein avuksi ja auttaa jaksamaan. Yhdessä voi löytyä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Ammatillista apua saa Suvanto ry:n asiakastyöstä, oman kunnan sosiaalipäivystyksestä, alueen sosiaalityöntekijältä, kotihoidon ja terveysaseman henkilökunnalta, lähimmästä turvakodista ja poliisilta. Apua, tukea ja neuvoja tarjoaa lisäksi valtakunnalliset auttavat puhelimet kuten Nollalinja sekä alueelliset auttavat puhelimet, seurakunnat sekä väkivaltatyöhön ja ikäihmisten erityiskysymyksiin erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt.

Turvakodit palvelevat myös ikääntyneitä. Turvakotien yhteystiedot.

Omaisen, naapurin, ystävän tai hoitohenkilökuntaan kuuluvan huomatessa väkivallan tai muunlaisen kaltoinkohtelun merkkejä, on asiaan puututtava. Asiallinen ja ikäihmistä kunnioittava keskustelunavaus on ensimmäinen askel. Auttamisessa ja tukemisessa tärkeää on ikäihmisen ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittava asenne sekä turvallisuuden takaaminen. Usein kaltoinkohtelija on ikäihmiselle läheinen ja rakas tuomittavista teoistaan huolimatta. Auttamiselle ja tukemiselle on annettava aikaa, mutta jos kaltoinkohtelu uhkaa henkeä ja terveyttä on toimittava heti.

Voit soittaa kiireellisessä tapauksessa yleiseen hätänumeroon 112,
myös poliisin kiireellisen avun tarpeessa.

Soita

Avoinna

Puhelinnumero

Hätänumero


Suvantolinja

maanantaisin
klo 12-15

keskiviikkoisin
klo 10-13

Suvannon
väkivaltatyöntekijälle

Nollalinja

Turvasuunnitelma

Avaa ja tulosta Suvannon turvasuunnitelma tästä:

Suvannon turvasuunnitelma

Suvanto_Turvasuunnitelma_A4_Pysty.pdf

PDF

Voit myös tilata Suvannon turvasuunnitelman itsellesi Suvanto ry:n asiantuntijoilta.

Suvannon turvasuunnitelma auttaa sinua ennakoimaan uhkaavia ja vaarallisia tilanteita, kun uhan aiheuttaja on läheinen henkilö. Voit käydä läpi turvasuunnitelman kysymyksiä itseksesi, mutta parasta olisi tehdä se yhdessä ammattiauttajan tai jonkun muun luotettavan henkilön kanssa. Säilytä suunnitelma turvallisessa paikassa, josta uhkaa aiheuttava läheisesi ei saa sitä käsiinsä. Hälytä apua heti, kun tilanne alkaa olla uhkaava. Aseta hätänumero 112 matkapuhelimen pikavalintaan.

Huoli-ilmoituksen tekeminen

Kuka tahansa ikääntyneen tilanteesta huolestunut henkilö voi tehdä iäkkään asuinkunnan sosiaalipalveluihin huoli-ilmoituksen. Yhteystiedot löytyvät kunnan / kuntayhtymän / hyvinvointialueen nettisivuilta tai ottamalla puhelimitse yhteyttä kyseisen alueen ikäihmisten neuvontaan tai sosiaalipäivystykseen. Joissain kunnissa huoli-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Pelkkä huoli riittää ilmoituksen tekemiseen.

Rikosilmoituksen tekeminen

Tee rikosilmoitus täällä:

Jos koet, että tarvitset neuvoa ja tukea huoli- tai rikosilmoituksen tekemiseen, voitte ottaa yhteyttä meihin soittamalla numeroon 050 572 2872.