Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hankkeet

Hankkeet

Järjestömme on osallistunut ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa toiminnassa kansainväliseen tiedonvaihtoon jo vuosien ajan. Yhdistyksen työntekijöitä, johtokunnan ja yhdistyksen jäseniä on tutustunut eri maiden vanhusten huollon toimintaan ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Yhteistyötä on tehty muuan muassa Norjan Vern for eldre -toiminnan kanssa.

Kuulumme The International Network for the Prevention of Elder Abuse -verkostoon (INPEA).  

Verkoston tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta ikääntyviin kohdistuvasta väkivallasta, edistää ammattihenkilöstön koulutusta tunnistamisesta, auttamisesta ja ehkäisystä, puolustaa ja edistää väkivallan kohteena olevien ikääntyvien oikeuksia sekä aktivoida alan tutkimusta väkivallan syistä ja seurauksista. Verkostoon kuuluu maailman laajuisesti yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja aihealueella toimivia järjestöjä. Yhdistyksen vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio toimii INPEA:n Suomen maakoordinaattorina.

Lisätietoja verkostosta saatte osoitteessa http://www.inpea.net/ – Because elder abuse should never be ignored…

Olemme olleet mukana myös European Partnership for the well being and dignity of older people (2011-2012) WeDo-hankeessa. Hankkeen sisällä toteutettiin ”Pilot project on Preventing Elder abuse”. Suomessa projektia koordinoivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Tiina Savola), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Minna-Liisa Luoma) ja Svenska pensionärsförbundet r.f. (Veronica Fellman). Suvanto ry toimi Suomessa verkoston kumppanina yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa.

AGE Platform Europe on yli 50-vuotiaille tarkoitettujen voittoa tavoittelemattomien järjestöjen eurooppalainen verkosto, jonka tavoitteena on tuoda esiin ja edistää Euroopan unionin 200 miljoonan yli 50-vuotiaan kansalaisen etuja (Eurostat, 2018) ja lisätä tietoisuutta heitä eniten koskettavista asioista. Lisätietoja verkostosta saatte osoitteessa https://www.age-platform.eu/about-age – The voice of older persons at EU level.

Suvannon kansainvälisistä Grundtvig- ja Erasmus+ -oppimiskumppanuuksien muodossa toteutettujen EU-rahoitteiset hankkeet, joissa olemme olleet mukana

Olemme osallistuneet eri tavoin yhteistyökumppanina myös muiden ikäihmisten väkivallan ja kaltoinkohtelun vastaista työtä tekevien ja turvallisuutta edistävien toimijoiden valtakunnallisiin ja paikallisiin hankkeisiin ja projekteihin. Yhdistys on ollut mukana yhtenä asiantuntijana mm. seuraavissa hankkeissa:

  • Breaking the Taboo -projekti (2007-2009) osana EU:n Daphne II –ohjelmaa. Suomessa toteuttajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
  • Tampereen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy -hanke (2008-2009).
  • Ikääntyneiden turvallisuus – koulutusohjelma (2008-2010). Toteuttajana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
  • Rikoksentorjuntaneuvoston toukokuussa 2009 asettama Seniorien turvallisuus ja rikosriskin vähentäminen -työryhmä. Työryhmän tarkoituksen oli selvittää tarkoituksenmukaisia tapoja vähentää senioriväestön riskejä joutua rikosten kohteeksi ja tehdä ehdotus rikoksentorjuntaneuvoston roolista ja toimista ikäihmisten rikosriskien vähentämiseksi. Raportti valmistui keväällä 2011.
  • Ikääntyneiden turvallisuus ohjelman valmistelu osana Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua (2008-2011).
  • Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma (2010-2015). Poikkihallinnollisesti toteuttava ohjelma, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhdistys antoi lausunnon ikäätyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisestä. Ikääntyneisiin naisiin kohdistuva väkivallan vähentäminen siirrettiin keväällä 2010 toteutettavaksi osana sisäasianministeriön sisäisen turvallisuuden ikääntyneiden turvallisuus ohjelmaa. Yhdistys osallistui vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen liittyvän työpajan työskentelyyn.

Mummonmarkan vartijat – Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018–2021

Mummonmarkan vartijat –hankkeen tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. Hanke tarjoaa myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen.