Hallitus

Luottamushenkilöt 2019

Puheenjohtaja: Katja Taimela
Hallituksen jäsenet:
Olli Lehtonen (varapuheenjohtaja)
Ritva Korhonen-Mattila
Arto Halme
Katriina Jokela
Sisko Salo-Chydenius
Maarit Rautio
Pertti Riihelä
Jaana Rankinen
Tarja Helameri (varajäsen)
Katariina Hämäläinen (varajäsen)
Sihteeri: Tiina Salomäki-Vehmersuo
Tilintarkastaja:
Kai Salmivuori
Varatilintarkastaja:
Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela
Toiminnantarkastaja:
Riitta Husso
Varatoiminnantarkastaja:
Anne Juntti