Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10.1.2024

Haemme projektihenkilöstöä

Suvanto ry ja Pääkaupungin turvakoti ry hakevat yhteiseen hankkeeseen Projektipäällikköä ja Väkivaltatyön asiantuntijaa.

STEA:n rahoittamassa kehittämishankkeessa kehitetään vuosina 2024-2026 lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneiden ja tehneiden ikääntyneiden etsivää työtä Helsingin alueella.

Projektipäällikkö:

Projektipäällikkö vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamisesta, sekä hankkeen seurantaan ja raportointiin liittyvistä tehtävistä (20%). Hän toimii väkivaltatyön asiantuntijan työparina etsivässä työssä eli työ sisältää myös jalkautuvaa asiakastyötä (80%).

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (esim. Sosionomi (YAMK) tai Geronomi (YAMK)). Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla työkokemusta projekteissa työskentelystä ja /tai johtamisesta, sekä muita ammatillisia valmiuksia tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Eduksi luetaan kokemus ja osaaminen väkivalta- ja/tai kriisityöstä, sekä kiinnostus työskennellä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeaa työhön tarttuvaa otetta ja halua kehittää ikääntyneiden väkivaltaongelmasta kärsivien parissa tehtävää työtä.

Projektipäällikön työsuhde solmitaan Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry:n kanssa ja se on määräaikainen (-31.12.2026). Projektipäällikön palkkaus on Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkaluokan G29 mukainen (3175 € - 3631 €).

Väkivaltatyön asiantuntija:

Väkivaltatyön asiantuntija vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamisesta yhdessä projektipäällikön kanssa. Hän toimii hankkeen projektipäällikön työparina etsivässä työssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (esim. Sosionomi (AMK) tai Geronomi (AMK)). Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva terapeuttikoulutus (esim. pari- tai perheterapeutti), työkokemusta projekteissa työskentelystä, sekä muita ammatillisia valmiuksia tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Eduksi luetaan kokemus ja osaaminen väkivalta- ja/tai kriisityöstä, sekä kiinnostus työskennellä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, rohkeaa työhön tarttuvaa otetta ja halua kehittää ikääntyneiden väkivaltaongelmasta kärsivien parissa tehtävää työtä.

Väkivaltatyön asiantuntijan työsuhde solmitaan Pääkaupungin turvakoti ry:n kanssa ja se on määräaikainen (-31.12.2026). Projektiasiantuntijan palkkaus on Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:in palkkaluokan G28 mukainen (3131 € - 3416 €)

Molempien henkilöiden palkkauksessa kiinnitämme erityistä huomiota hyviin vuorovaikutustaitoihin, sekä kykyyn ja haluun työskennellä saumattomana työparina liikkuvassa työssä.

Tavoitteena on, että työsuhteet alkavat maaliskuussa 2024.

Tarjoamme ainutlaatuisen ja mielenkiintoisen työn, sekä mahdollisuuksia kehittää itseään poikkeuksellisissa tehtävissä. Työntekijöillämme on käytössään työnohjaus, työterveys, sekä yhdistysten työsuhde-edut.

Lisätietoa ja hakemukset: janne.pulkkinen@suvantory.fi

Katso lisää työpaikkailmoituksesta:
https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/13aa967d-d7ec-4144-b489-eef8aa43d3c5/fi