Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mummonmarkan vartijat -hanke

Mummonmarkan vartijat – Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018–2021

Mummonmarkan vartijat –hankkeen tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. Hanke tarjoaa myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen.

Hanke toimii yhteistyössä laajanverkoston kanssa. Verkostoa yhdistää tieto ja osaaminen ikääntymisenerityiskysymyksistä, rikoksista ja niiden torjunnasta sekä rahaan liittyvästä talousosaamisesta.

Jo päättyneen hankkeen aikana kävimme puhumassa eri tilaisuuksissa ympäri Suomea. Tammikuussa 2021 hanke tuotti ja postitti 3 410 kpl Turvaa rahasi –opasta ikääntyneelle ja siihen liittyvän Turvasuunnitelman Kankaanpäässä, Nurmeksessa ja Sodankylässä 70-78 –vuotiaille kotona asuville. Samassa yhteydessä tuotettiin Sinulle, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä –opas ikääntyneiden kanssa toimiville vapaaehtoisille ja ammattilaisille.

Hankkeessa luotiin kaikille avoin ja itseopiskeltava tietokokonaisuus, jonka avulla tunnistetaan ikääntyneisiin kohdistuvaa taloudellista hyväksikäyttöä ja huijauksia.

Hanke on kouluttanut vuosina 2020-2021 mummonmarkan vartijoita eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvostojen jäsenistä, jotka ovat myös testanneet koko koulutusosion materiaaleineen. Nämä mummonmarkan vartijat toteuttavat uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa, jossa ikääntyneet toimivat toisilleen vertaiskouluttajina ja viestinviejinä omissa lähi- ja harrastuspiireissään. Näin turvatiedot ja –taidot leviävät edelleen ikääntyneeltä toiselle hankkeen päätyttyäkin. Hankesuunnittelijoina toimivat Pirjo Laveri ja Erja Ronkainen.

Liitteet

Turvaa rahasi -opas

Turvaa_rahasi_opas.pdf

PDF