Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Yhteistyössä muiden hankkeissa

Yhteistyössä muiden hankkeissa

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on osallistunut eri tavoin yhteistyökumppanina myös muiden ikäihmisten väkivallan ja kaltoinkohtelun vastaista työtä tekevien ja turvallisuutta edistävien toimijoiden valtakunnallisiin ja paikallisiin hankkeisiin ja projekteihin. Yhdistys on ollut mukana yhtenä asiantuntijana mm. seuraavissa hankkeissa:

Breaking the Taboo -projekti (2007-2009) osana EU:n Daphne II –ohjelmaa. Suomessa toteuttajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tampereen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy -hanke (2008-2009).

Ikääntyneiden turvallisuus – koulutusohjelma (2008-2010). Toteuttajana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Rikoksentorjuntaneuvoston toukokuussa 2009 asettama Seniorien turvallisuus ja rikosriskin vähentäminen -työryhmä. Työryhmän tarkoituksen oli selvittää tarkoituksenmukaisia tapoja vähentää senioriväestön riskejä joutua rikosten kohteeksi ja tehdä ehdotus rikoksentorjuntaneuvoston roolista ja toimista ikäihmisten rikosriskien vähentämiseksi. Raportti valmistui keväällä 2011.

Ikääntyneiden turvallisuus ohjelman valmistelu osana Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua (2008-2011).

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma (2010-2015). Poikkihallinnollisesti toteuttava ohjelma, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhdistys antoi lausunnon ikäätyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisestä. Ikääntyneisiin naisiin kohdistuva väkivallan vähentäminen siirrettiin keväällä 2010 toteutettavaksi osana sisäasianministeriön sisäisen turvallisuuden ikääntyneiden turvallisuus ohjelmaa. Yhdistys osallistui vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen liittyvän työpajan työskentelyyn.

European Partnership for the well being and dignity of older people (2011-2012) WeDo-hanke. Hankkeen sisällä toteutettiin ”Pilot project on Preventing Elder abuse”. Suomessa projektia koordinoivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Tiina Savola), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Minna-Liisa Luoma) ja Svenska pensionärsförbundet r.f. (Veronica Fellman). Suvanto ry toimi Suomessa verkoston kumppanina yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa.