Mummonmarkan vartijat -hanke

Mummonmarkan vartijat – Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018–2021

Mummonmarkan vartijat –hankkeen tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. Hanke tarjoaa myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen.

Hanke toimii yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Verkostoa yhdistää tieto ja osaaminen ikääntymisen erityiskysymyksistä, rikoksista ja niiden torjunnasta sekä rahaan liittyvästä talousosaamisesta. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

  • Eläkeliitto ry
  • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
  • Finanssiala ry
  • Fingerroosin Säätiö
  • Kansallinen Senioriliitto ry
  • Kuluttajaliitto
  • Poliisihallitus -Poliisi
  • Rikoksentorjuntaneuvosto
  • Takuusäätiö
  • Vanhustyön Keskusliitto

Hankkeen työntekijät käyvät kertomassa aiheesta erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomen kutsuttaessa, järjestämällä niitä itse ja osallistumalla koulutus- ja messutapahtumiin. Hanke toteuttaa kiertueen 11 kaupungissa 6.2.-17.4.2020 välisenä aikana. Kiertueella keskitytään hankkeen teemaan ja puhujina on Mummonmarkan vartijoiden lisäksi paikallisia asiantuntijoita kertomassa, miten ikäihmisten taloudellinen kaltoinkohtelu näkyy, mitä asialle jo tehdään ja mitä vielä pitäisi voida tehdä.

Hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita ja annetaan haastatteluita ikääntyneisiin kohdistuvasta taloudellisesta kaltoinkohtelusta.  Esiintymistilaisuuksissa jaetaan hankkeen, Suvannon ja yhteistyökumppaneiden julkaisemaa materiaalia teemasta. Vuoden 2021 aikana tehdään pieni opaslehtinen, jota voidaan jakaa hankkeen loppumisen jälkeenkin. Oppaassa yhdistetään olemassa olevaa ja hankkeen aikana saatavaa aineistoa. Vapaasti käytettävää materiaalia päivitetään ja julkaistaan hankkeen omalla sivustolla www.mummonmarkanvartijat.fi josta löytyy hankkeen ajankohtaiset asiat.

Hanke kouluttaa vuosina 2020-2021 Talouslähettiläitä, jotka tulevat jakamaan kokoamaamme tietoa ikääntyville hankkeen päättymisen jälkeenkin. Talouslähettiläät tulevat olemaan pääosin vanhusneuvostoista ja eläkeläisjärjestöistä ja tulevat toimimaan vapaaehtoisina.

Hankesuunnittelijat

Pirjo Laveri p. 050 431 7613

Erja Ronkainen p. 050 411 8039

etunimi.sukunimi@suvantory.fi